ก๊อกเซนเซอร์

6 รายการ
6 รายการ

ก๊อกเซนเซอร์

ก๊อกน้ำแบบเซนเซอร์ ควบคุมการไหลของน้ำด้วยระบบอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มความมสะดวกสบาย, ลดการสัมผัส, หลีกเลี่ยงการติดเชื้อโรค และลดการใช้น้ำอย่างสิ้นเปลือง ปลอดภัยต่อการใช้งาน