ตะกร้าสินค้า

No products in the cart.

บทความ

blog head

ก๊อกน้ำ ที่ได้รับมาตรฐาน มอก. ตามกฎหมาย

ก๊อกน้ำ หนึ่งอุปกรณ์สำคัญที่มีกันอยู่ทุกครัวเรือน ซึ่งสามารถหาซื้อใช้งานได้ตามทั่วไป ราคาและคุณภาพของก๊อกน้ำก็จะแตกต่างกันไปด้วยโดยก๊อกน้ำที่ได้มาตรฐานนั้น สังเกตง่ายๆ จากสัญลักษณ์บนฉลาก หรือบรรจุภัณฑ์ ก๊อกประหยัดน้ำจะผ่านการรับรองจากสถาบันหรือองค์กรต่างๆ เช่น มอก. (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม) เป็นต้น

WS ขอแชร์เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ มาตราฐานบังคับก๊อกน้ำ หรือที่เรียกกันว่า มอก. สำหรับก๊อกน้ำให้ได้รับทราบกันเบื้องต้นดังนี้

ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ

  • ขอบข่าย ใน มอก. 2067-2552 ครอบคลุมก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำดังนี้ ก๊อกน้ำอ่างล้างชามประหยัดน้ำ ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า-ล้างมือประหยัดน้ำ ก๊อกน้ำปิดอัตโนมัติอ่างล้างหน้า-ล้างมือประหยัดน้ำ
  • คุณลักษณะของก๊อกน้ำ ให้ปริมาตรน้ำไม่เกิน 6.0 ลิตร/ 1 นาที และไม่น้อยกว่า 0.5 ลิตร/ 1นาที ก๊อกน้ำเมื่อใช้งานจะไม่มีการรั่วซึมและน้ำที่ไหลออกมาจะต้องใสไม่มีสี ไม่มีสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้
  • ลักษณะทั่วไปของก๊อกน้ำ ผิวภายนอกต้องเรียบ ไม่มีขอบคม ที่เปิด ปิดต้องใช้ง่าย วัสดุที่ใช้ทำส่วนประกอบต่าง ๆ ของก๊อกน้ำต้องเป็นวัสดุที่ไม่เป็นสนิม การเคลือบต้องไม่มีตำหนิ
  • การบรรจุ ให้บรรจุก๊อกน้ำในกล่อง หรือภาชนะบรรจุที่เหมาะสม เพื่อป้องกันความเสียหายอันจะเกิดขึ้นในระหว่างขนส่งกับการเก็บรักษา
  • เครื่องหมายและฉลาก ที่ก๊อกน้ำทุกตัวต้องมีชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตราฐาน ประเภท ชนิด แบบ รหัสของรุ่น ปี เดือน หรัสรุ่นที่ทำการผลิต และต้องมีชื่อของผู้ผลิต หรือนำเข้า ประกอบด้วยเครื่องหมาย มอก. อยู่บนตัวของผลิตภัณฑ์

Share :

Search